Skip to content

Program

Rowery i inne urządzenia transportu osobistego. Najważniejsze zagadnienia dla wspólnego bezpieczeństwa na drodze.

od 9:00 / Rejestracja uczestników / przerwa kawowa
10:00 / OFICJALNE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
Burmistrz Miasta Marki Jacek Orych i Prezes MIM Piotr Grubek,
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Panel I (godz. 10:10 – 11:30) – Nadzór nad bezpieczeństwem
w ruchu drogowym oraz ratownictwo drogowe

Prowadzący: Jacek Zalewski, Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Wpływ wprowadzonych rozwiązań prawnych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowe narzędzia i ich wykorzystanie w nadzorze nad ruchem drogowym przez Policję. Obrażenia ofiar wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów, a także działania podejmowane przez OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
10:10 - 10:15 / Wprowadzenie do zagadnienia
Prelegent: Jacek Zalewski, Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
10:15 - 10:30 / Nowoczesne narzędzia wzmacniające nadzór nad ruchem drogowym
Prelegent: podinsp. Magdalena Malinowska-Miąsek, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
10:30 - 10:45 / Wykorzystanie nowych urządzeń w nadzorze nad ruchem drogowym
Prelegent: podkom. Marcin Sulik, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji
10:45 - 11:00 / Działania Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, likwidacja skutków wypadków drogowych
Prelegent: Sebastian Sut, Ochotnicza Straż Pożarna w Markach
11:00 - 11:20 / Udzielanie pomocy ofiarom wypadków drogowych, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów
Prelegent: Adam Pietrzak, Ratownictwo Medyczne
11:20 - 11:30 / Przerwa kawowa

Panel II (godz. 11:30 – 13:00) – Edukacja

Prowadzący: Tomasz Matuszewski, Sekretarz Mazowieckiej Rady BRD
Nowoczesne narzędzia i kompetencje kadry dydaktycznej do realizacji zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego. Zagadnienia dotyczące koniecznych zmian w egzaminach na kartę rowerową, praktyczne wykorzystanie symulatorów w procesie edukacji. Porównanie z procesem edukacji stosowanym w innych krajach europejskich. Wskazania nowoczesnych technik i narzędzi przydatnych w edukacji.
11:30 - 11:35 / Wprowadzenie do zagadnienia
Prelegent: Tomasz Matuszewski, Sekretarz Mazowieckiej Rady BRD
11:35 - 11:55 / Przygotowanie kadry dydaktycznej do realizacji zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego
Prelegent: dr Aneta Wnuk, Instytut Transportu Samochodowego
11:55 - 12:15 / Standardy uzyskiwania uprawnień do kierowania rowerami w innych krajach europejskich
Prelegent: Cezary Grochowski, Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
12:15 - 12:35 / Karta rowerowa na Mazowszu. Pruszków.
Prelegent: Adam Sobieraj, Prezes Zarzadu Fundacji ,,Drogi Mazowsza"
12:35 - 12:55 / Zagdanienia dotyczące koniecznych zmian w egzaminach na kartę rowerową, praktyczne wykorzystanie symulatorów w procesie edukacji
Prelegent: Marta Gos, Krzysztof Gos, Fundacja EFIC
13:00 - 13:30 / Lunch

Panel III (godz. 13:30 – 15:00) – Infrastruktura

Prowadzący: Wojciech Pasieczny, Wiceprezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym
Przedstawienie bezpiecznych rozwiązań infrastrukturalnych, w szczególności tras rowerowych oraz przykłady dobrych praktyk w tym zakresie. Omówienie aktualnych standardów zarówno od strony projektowej jak i użytkowej.
13:30 - 13:40 / Wprowadzenie - Przykład drogi dla rowerów. Dobra czy zła?
Prelegent: Wojciech Pasieczny, Wiceprezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym
13:40 - 13:55 / Infrastruktura ratuje życie
Prelegent: Tomasz Tosza, Z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie
13:55 - 14:10 / Jak tworzyć bezpieczną infrastrukturę do poruszania się rowrem
Prelegent: Witold Smolik, Bezpieczna Masa Krytyczna
14:10 - 14:25 / Bezpieczny pieszy + bezpieczny rowerzysta. Analiza konfliktów na przykładzie Warszawy
Prelegent: Mikołaj Pieńkos, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
14:25 - 14:40 / Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta i gminy Piaseczno
Prelegent: Daniel Putkiewicz, Burmistrz Piaseczna, Z-ca Prezesa Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
14:40 - 14:55 / Wpływ infrastruktury na bezpieczeństwo ruchu drogowego
Prelegent: Renata Standziak-Myrcha, Kierownik Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
15:00 - 15:15 / Podsumowanie i zakończenie konferencji