Skip to content

Program

8:00 - 9:00
Rejestracja uczestników / powitalna kawa
9:10 - 9:20
OFICJALNE OTWARCIE FORUM BRD
Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), Jacek Orych (Burmistrz Miasta Marki), Piotr Grubek (Prezes Mareckich Inwestycji Miejskich)

Panel I (godz. 9:20 – 10:50) – Nadzór nad ruchem i ratownictwo
Moderator: Wojciech Pasieczny

9:20 - 9:35
Prelegent: Anna Kokocińska / Marek Wierzchowski
Działania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie narodowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego 2021-2030.
9:35 - 9:50
Prelegent: Tomasz Matuszewski
Kształtowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, nawyków bezpiecznego korzystania z dróg i pojazdów oraz szacunku dla innych uczestników ruchu.
9:50 - 10:05
Prelegent: Mariusz Wasiak
Urządzenia ujawniające pojazdy przekraczające określony poziom dźwięku (hałasu), stosowane we Francji.
10:05 - 10:15
Prelegent: Wioletta Zychnowska
Policyjna profilaktyka społeczna w powiecie wołomińskim. Bezpieczeństwo ruchu drogowego - dobre praktyki.
10:15 - 10:30
Prelegent: Wojciech Pasieczny
Wnioski i dyskusja.
10:30 - 10:50
Przerwa kawowa.

Panel II (godz. 10:50 – 13:30) – Infrastruktura
Moderator: Jacek Zalewski

10:50 - 11:20
Prelegent: Wojciech Pasieczny
Oznakowanie polskich dróg jako zaufanie obywatela do Państwa.
11:20 - 11:40
Prelegent: Tomasz Dąbrowski / Renata Standziak Myrcha
Stan realizacji inwestycji finansowanych z Urzędu Marszałkowskiego.
11:40 - 11:55
Prelegent: Stanisław Kubeł
Inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w wymiarze lokalnym.
11:55-12:20
Prelegent: Robert Sobkowiak
Wparcie w pozyskiwaniu funduszy unijnych na poprawę infrastruktury drogowej.
12:20 - 12:50
Prelegent: Jacek Zalewski
Wnioski i dyskusja.
12:50 - 13:30
Lunch.

Panel III (godz. 13:30 – 15:15) – Edukacja
Moderator: Tomasz Matuszewski

13:30 - 13:50
Prelegent: Wojciech Kiełbasa / Grażyna Stanisławska
Działania edukacyjne w zakresie BRD w obszarze edukacji szkolnej i przedszkolnej.
13:50 - 14:10
Prelegent: Jacek Zalewski
Współpraca w dziedzinie edukacji z organizacjami pozarządowymi.
14:10 - 14:25
Prelegent: Paweł Paczek
Dobre praktyki edukacyjne w zakresie BRD w Mieście Marki.
14:25 - 14:40
Prelegent: Joanna Sokołowska
Dokonania Województwa Mazowieckiego w obszarze edukacyjnym.
14:40 - 14:55
Prelegent: Sławomir Bakalarski
Innowacyjne metody kształtowania bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży.
14:55 - 15:15
Prelegent: Tomasz Matuszewski
Wnioski i dyskusja.
15:15
Zakończenie konferencji.