Skip to content

Programy BRD w Markach

Program edukacyjny skierowany do przedszkoli z wykorzystaniem autochodzika pt. „Odblaskowy przedszkolak”.

Program przygotowuje dzieci do samodzielności w ruchu drogowym, przekazuje im wiedzę i umiejętności zwiększające ich bezpieczeństwo. Na spotkaniach omawiane są elementy drogi: chodnik, jezdnia, krawężnik oraz zachowania chodzenia po chodniku pojedynczo lub parami. Dzieci uczą się rozpoznawania znaków drogowych, a także poznają zasadę LpL (przejścia dla pieszych) oraz reagowania na kolory sygnalizacji świetlnej.
Program przygotowuje małego uczestnika drogi do zgodnego z przepisami ruchu drogowego poruszania się pieszo, czy rowerem.

Program edukacyjny skierowany do szkół podstawowych pt. „Mój rower nie ma poduszki powietrznej”.

Program uczy nawyków poprawnego zachowania się w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer, a przede wszystkim jako rowerzysta.

Celem zajęć jest wdrażanie do partnerskiego zachowania się na drodze. Doskonalenie stosowania zasad i przepisów o ruchu drogowym, nauka prawidłowej interpretacji i hierarchii norm, znaków, sygnałów i poleceń drogowych. Poznawanie przepisów regulujących bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym w mieście i poza teren zabudowanym. Uświadamianie roli roweru jako ekologicznego środka w turystyce i wypoczynku. Program edukuje jak bezpiecznie zachować się na drodze, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, którą stroną drogi się poruszać.

Program edukacyjny skierowany do szkół podstawowych oraz ich rodziców pt. „LEPIEJ WIDOCZNI-WIDOCZNIE LEPSI, ODBLASK JEST TRENDY”.

Program uczy i uświadamia rodzicom oraz dzieciom, jak ważną rolę pełni zachowanie bezpieczeństwa poprzez odpowiednie ubranie i zakładanie elementów odblaskowych. Przedstawiana jest wizualizacja różnicy w widoczności dziecka wyposażonego w odblaski i tego, które takich elementów nie nosi.

Program ma na celu podkreślenie znaczenia noszenia odblasków, kamizelek fluorescencyjnych, jako szansy na zwiększenie widoczności dzieci przebywających na zewnątrz w rożnych warunkach pogodowych, a tym samym poprawę ich bezpieczeństwa.

Program edukacyjny skierowany do szkół średnich – „Pijani kierowcy +”.

Program ma na celu uświadomić młodzież, jaki jest zakres działania organizmu ludzkiego po spożyciu alkoholu, a także środków odurzających, takich jak dopalacze czy marihuana.

Eksperyment polega na pokazaniu młodzieży, jak zachowuje się kierowca pod wpływem wyżej wymienionych środków. Do jego przeprowadzenia wykorzystywane są specjalne „Alkogoogle” oraz Narkogoogle, dzięki którym młodzież jest w stanie doświadczyć stanu, jaki zachodzi w organizmie po spożyciu alkoholu, jak również narkotyków.

„Akcja Bezpieczny Rowerzysta”.

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa młodych rowerzystów na drogach rowerowych i ulicy. W trakcie akcji przeprowadzany jest przegląd rowerów wśród uczniów szkół mareckich (karta rowerowa, stan oświetlenia, hamulców, sygnalizacji, znajomość przepisów ruchu drogowego).

Marki były pierwszą gminą na Mazowszu, która posiadała Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego wykorzystywane do nauki przepisów ruchu drogowego. Na potrzeby miasteczka zostały kupione rowery w kilku rozmiarach oraz rowerowy tor przeszkód wykorzystywany podczas egzaminów na kartę rowerową. Mobilne miasteczko ruchu drogowego składa się z gumowych mat imitujących jezdnię, znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych oraz przejazdu kolejowego.