Skip to content

O forum

II Mareckie Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to prestiżowa konferencja o zasięgu wojewódzkim, podczas której w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym spotkają się najlepsi eksperci i praktycy z różnych dziedzin bezpieczeństwa ruchu drogowego: edukacji, infrastruktury, nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz ratownictwa drogowego. To wydarzenie jest unikalną okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie realizacji projektów BRD oraz wprowadzenia dobrych praktyk w lokalnych społecznościach.

Tegoroczna edycja Mareckiego Forum BRD odbędzie się w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym w Markach przy ul. Wspólnej 40 w dniu 22 listopada 2023 r. w godzinach 10.00 – 15.00.

Na konferencję zapraszają Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Burmistrz Miasta Marki Jacek Orych oraz Prezes Mareckich Inwestycji Miejskich Piotr Grubek.

Uczestnikami forum będą przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego (urząd wojewódzki, powiaty, gminy), dyrektorzy lub przedstawiciele placówek edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe i średnie), służby realizujące zadania w ramach nadzoru i ratownictwa drogowego, podmioty publiczne produkujące i dystrybuujące „narzędzia” do wychowania komunikacyjnego oraz partnerzy prywatni realizujący działania w tej dziedzinie.

Wszystko po to, by wypracować jak najlepsze rozwiązania, które doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa i wprowadzenie dobrych praktyk w swoich lokalnych społecznościach.

Uczestnicy wydarzenia w formule stacjonarnej wezmą udział w licznych prelekcjach i panelach dyskusyjnych.

Wśród prelegentów można wymienić m.in. Tomasza Matuszewskiego, Sekretarza Mazowieckiej Rady BRD, Jacka Zalewskiego – Prezesa Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojciecha Pasiecznego – Wiceprezesa Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przedstawicieli policji oraz instytucji pozarządowych. 

Udział w konferencji jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych tematyką wydarzenia po uprzedniej rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy.