Skip to content

2. edycja Mareckiego Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

22.11.2023

W dniu 22 listopada 2023 roku odbyła się druga edycja Mareckiego Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym (MCER). Konferencja, skupiająca się na tematyce rowerów i innych środków transportu osobistego, zgromadziła liczne grono ekspertów, praktyków oraz przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych zaangażowanych w edukację komunikacyjną.

Hasło przewodnie wydarzenia brzmiało „Rowery i inne urządzenia transportu osobistego. Najważniejsze zagadnienia dla wspólnego bezpieczeństwa na drodze.” Trzy panele dyskusyjne obejmowały szeroką tematykę, skupiając się na nadzorze nad ruchem, ratownictwie, edukacji oraz infrastrukturze.

Pierwszy Panel – Nadzór nad ruchem i ratownictwo: Rozpoczęcie konferencji miało miejsce o godzinie 10:00, gdzie Jacek Zalewski, Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wprowadził uczestników w tematykę zagadnień związanych z nadzorem nad ruchem. Podczas panelu poruszono m.in. kwestie nowoczesnych narzędzi wzmacniających nadzór nad ruchem drogowym oraz wykorzystanie nowych urządzeń. Wystąpienia obejmowały również działania Ochotniczych Straży Pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz udzielanie pomocy ofiarom wypadków drogowych, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów.

Drugi Panel – Edukacja: Podczas drugiego panelu, prowadzonego przez Tomasza Matuszewskiego, Sekretarza Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, omawiano kwestie przygotowania kadry dydaktycznej do realizacji zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego. Tematyka obejmowała także standardy uzyskiwania uprawnień do kierowania rowerami w innych krajach europejskich oraz praktyczne zagadnienia dotyczące koniecznych zmian w egzaminach na kartę rowerową.

Trzeci Panel – Infrastruktura: W panelu trzecim, prowadzonym przez Wojciecha Pasiecznego, Wiceprezesa Zarządu Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym, eksperci poruszyli tematy związane z infrastrukturą drogową. Wystąpienia obejmowały zagadnienia takie jak rola infrastruktury w ratowaniu życia, tworzenie bezpiecznej infrastruktury do poruszania się rowerem oraz analiza konfliktów na przykładzie Warszawy.

Na uwagę zasługuje udział znanych prelegentów i ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa
ruchu drogowego:

 • Jacek Zalewski, Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • podinsp. Magdalena Malinowska-Miąsek, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
 • podkom. Marcin Sulik, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji
 • Sebastian Sut, Ochotnicza Straż Pożarna w Markach
 • Adam Pietrzak, Ratownictwo Medyczne
 • Tomasz Matuszewski, Sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • dr Aneta Wnuk, Instytut Transportu Samochodowego
 • Cezary Grochowski, Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
 • Adam Sobieraj, Prezes Zarządu Fundacji "Drogi Mazowsza"
 • Krzysztof Gos, Fundacja EFIC
 • Wojciech Pasieczny, Wiceprezes Zarządu Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym
 • Tomasz Tosza, Z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie
 • Witold Smolik, Warszawska Masa Krytyczna
 • Mikołaj Pieńkos, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 • Daniel Putkiewicz, Burmistrz Piaseczna, Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Renata Standziak-Myrcha, Kierownik Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Podczas wydarzenia nie zabrakło interaktywnych elementów. Na dziedzińcu MCER dzieci i młodzież szkolna mieli okazję skorzystać z mobilnego miasteczka drogowego, nadzorowanego osobiście przez Prezesa Klubu Rowerowego Trybik, Pawła Paczka, które stanowiło realistyczne środowisko do przeprowadzania symulacji sytuacji drogowych. Dodatkowo, dostępny był symulator, pozwalający na wirtualne doświadczenie różnych aspektów ruchu drogowego, co wzbogaciło praktyczny charakter konferencji.

Mareckie Forum BRD nie tylko umożliwiło uczestnikom wymianę poglądów na istotne kwestie związane z ruchem drogowym, ale również stworzyło wyjątkową atmosferę współpracy pomiędzy przedstawicielami samorządu, placówek edukacyjnych, służb nadzoru i ratownictwa drogowego, policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz instytucji publicznych i prywatnych zaangażowanych w edukację komunikacyjną. Po raz kolejny stanowiło również platformę do wymiany doświadczeń, wspólnego opracowywania dobrych praktyk oraz podnoszenia świadomości na temat kluczowych kwestii bezpieczeństwa na drogach.

* Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Wołomińskiego, Komendanta Stołecznej Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.